o Aware

W dzisiejszym świecie, managerowie i pracownicy stają przed wieloma wyzwaniami wykraczającymi poza proste schematy. Potrzebują działać innowacyjnie, zwinnie. Potrzebują nowych narzędzi i pogłębionej świadomości siebie, swojego otoczenia i swojego biznesu.

Założyłem Aware, gdy zorientowałem się, że coraz więcej firm rozumie te wymagania i potrzebuje nie tyle dostawcy szkoleń, ile partnera w rozwoju swoich ludzi i organizacji.

Jakub Zając

Dla kogo?

Mocno wierzę w pracę z ludźmi, którzy wierzą w to, co ja wierzę. Podobnie moi współpracownicy.
Oferta Aware, będzie więc idealna dla osób, które:

  • Cenią rzetelne i sprawdzone metody rozwoju
  • Są zainteresowane realną efektywnością swoją, swoich ludzi i organizacji
  • Wierzą w rozwój siebie, swoich organizacji i personelu
  • Nie szukają prostych tricków i czarodziejskich metod

3 obszary

Naszą ofertę kierujemy do przedstawicieli firm, i innych organizacji, oraz osób indywidualnych. Obejmuje ona kluczowe obszary, które obok specyficznej dla każdej branży wiedzy merytorycznej, będą coraz mocniej decydowały o przewadze organizacji i jednostek.

Zarządzanie sobą,
swoją energią
i stresem

Komunikacja

Przywódźtwo