Rozwiązania

Proponujemy selekcję sprawdzonych interwencji rozwojowych w 3 obszarach. Ich finalny kształt dostosowujemy do potrzeb Klienta. Jeśli jednak szukasz czegoś szytego na miarę chętnie pomożemy!

Power workshop

Power workshop

Warsztat, podczas którego uczestnicy poznają wiedzę i narzędzia lepszego zarządzania swoją energią i stresem.

Power speech

Power speech

Interaktywny Inspiracyjny wykład 2 h dla dużych grup.

Energy Coaching

Energy Coaching

Program indywidualnego doskonalenia własnego sposobu działania , regenerowania i zarządzania stresem.

Niezbędnik komunikacyjny

Niezbędnik komunikacyjny

Warszat z elementami treningu z zakresu elementarza komunikacji werbalnej i niewerbalnej.

Sztuka konstruktywnej konfrontacji

Sztuka konstruktywnej konfrontacji

Warsztat pokazuje konstruktywną konfrontację, jako pozytywny sposób na unikanie konfliktów i na rozwój ludzi i firm. Wiedza i umiejętności pomogą w prowadzeniu trudnych rozmów, w nie-unikaniu konfrontacji, w chronieniu relacji pomimo różnicy zdań.

Asertywna komunikacja w biznesie

Asertywna komunikacja w biznesie

Warsztat uczy szerokiego spojrzenia na asertywność, jako postawę i techniki nie tylko odmawiania, ale przede wszystkim uwzględniania potrzeb rozmówców.

Etyczne wywieranie wpływu

Etyczne wywieranie wpływu

Warsztat z elementami treningu z zakresu perswazyjnej komunikacji typu win-win, niemanipulatywnego przekonywania i chronienia się przed manipulacją.

Mistrz komunikacji – proces rozwojowy dla odbiorców indywidualnych

Mistrz komunikacji – proces rozwojowy dla odbiorców indywidualnych

Proces indywidualnego doskonalenia umiejętności komunikacyjnych i relacyjnych. Dedykowany osobom zarządzającym firmami.

Leadership Workshop

Leadership Workshop

Diagnoza szefa 360° Leadership Versatile Index

Diagnoza szefa 360° Leadership Versatile Index

Leadership Coaching

Leadership Coaching

Metody
pracy

W zależności od potrzeb oferujemy naszym Klientom:

Warsztaty i treningi grupowe

Mentoring

Shadowing

Wykłady inspiracyjne

Coaching

Doradztwo

Elastyczność

Dbamy, by nasze usługi były dostosowane do potrzeb Twoich i/lub Twojej organizacji:

  • Naszą specjalnością jest zwiększanie efektywności osobistej managerów i pracowników – dzięki autorskiemu programowi zarządzania energią psychofizyczną i stresem Energy Aware™
  • Organizacjom planującym rozwój swoich ludzi w obszarze przywództwa i umiejętności managerskich dostarczamy rentowne i nowoczesne metody i narzędzia
  • Uczymy dobrej i energooszczędnej komunikacji międzyludzkiej i organizacyjnej, w tym szczególnie komunikacji asertywnej, konstruktywnej konfrontacji oraz inspirujących wystąpień

Jak pracujemy?

Dbamy, by każdy z naszych procesów rozwojowych miał następujące etapy:

  • Rozmowa o potrzebach z zamawiającym
  • Badanie potrzeb uczestników procesu
  • Uzgodnienie ostatecznego kształtu oferty
  • Proces rozwojowy
  • Follow up do 2 miesięcy od zakończenia procesu